جزییات نظر

Huawei P30 lite - 128GB - 4GB RAM - MAR LX1M

Huawei P30 lite - 128GB - 4GB RAM - MAR LX1M

بازبینی محصول (ارایه شده در 13 ژوئن 2019):
تحریم آمریکا مشکلی ایجاد نمیکنه ؟