جزییات نظر

Galaxy A7 (2017) - A720 - 32 GB - 3 GB Ram

Galaxy A7 (2017) - A720 - 32 GB - 3 GB Ram

بازبینی محصول (ارایه شده در 8 اکتبر 2017):
خیلی خوب